Sunday, March 5, 2017

Sayın Ahmet Baysal’a açık mektup


Kara lastik ayakkabıyla ilkokulu Bölücekkaya Köyünde, ortaokulu Kıbrıscık’ta, liseyi Bolu Endüstri Meslek Lisesi elektrik bölümünde zorluklar içinde bitirdim. İstanbul Marmara Üniversitesini Vakfınızın verdiği öğrenim bursuyla 1989 yılında bitirebildim. Halen Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde, eğitim yönetimi ve denetimi üzerine yüksek lisans öğrenciliğim de devam etmektedir…
1989 yılında öğretmenliğe başladım. Halen Batı Karadeniz bölgesindeki bir ilimizde bulunan 650 öğrencisi olan bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde müdürlük görevini yürütüyorum.
Bir yıl kadar önce Vakfınıza okulun bazı eksiklerini e-posta ile ileterek “sosyal sorumluluk çalışması” kapsamında desteğinizi talep ettim. Bizi bizzat telefon ile arayarak Bolu dışındaki okullara destek olamadığınızı ilettim. Vakıf senedinizde yazan koşulları az çok biliyorum. Ancak eğitim ve sağlıkta eksikleri olan kurumlar sadece Bolu ilinde değildir. Bizim yetiştirdiğimiz öğrenciler de bu ülkenin sanayisi için gereken ara elemanları yetiştirmektedir.
Rahmetli İzzet Baysal Beyefendi bu ülkenin yetiştirdiği nadir hayırseverlerdendir. Kendisini her zaman saygı ve rahmetle anıyoruz.
Görev yaptığım okulun altyapı ve eğitim eksiklerini tamamlamak için 100 kadar kurum, kuruluş, şirket, dernek ve vakıfa ulaştık. Bunların 30 kadarı bizlere az ya da çok maddi ve ayni desteklerde bulundular. Hayır yapanların hiç birisi sizin öne sürdüğünüz şartları talep etmedi.
Türkiye’nin mesleki eğitimi düzeltmeden sıçraması zor görünmektedir. 80 milyonluk Almanya’da 8.5 milyon öğrenci mesleki eğitim görürken bizde bu rakam 1.7 milyon seviyesindedir. Yine Almanya’da 1.8 milyon öğrenci üniversitede okurken bizde bu rakam 5.5 milyondur. Özet olarak, sanayileşmiş Almanya’nın gittiği yol doğrudur. Bizim de yeni kuşakları tükettiğinden çok üreten bireyler haline getirmek için “bilişim, elektrik, elektronik, otomasyon, makine, tekstil, turizm, tarım vb” gibi alanlarda daha çok evladımızı eğitmemiz gerekmektedir.
Okulumuzda modern bir robotik atölyesi ve fizik-kimya-biyoloji laboratuvarı kurmak istiyoruz. Ancak kaynak bulamadık.
Size nice sağlıklı ömürler diler, hürmetlerimi arz ederim. 
Ali Özdemir
www.aliozdemir.net
0505 220 83 85


No comments: